Powered by Payt
Automatisering
Plaatsingsdatum: 8 januari 2020

Ondernemers in de autobranche opgelet: hier zijn 3 tips om de cashflow te verbeteren

In de autobranche is de gemiddelde betaaltermijn 25 dagen. En dat is, in vergelijking met andere branches, een vrij hoog gemiddelde. Wat kunt u daar als ondernemer in de autobranche aan doen? We geven u 3 concrete tips om sneller betaald te krijgen en de cashflow te verbeteren.

Geschreven door: NLBeterBetaald
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Eerst duiken we nog even in de cijfers, want er zijn nogal wat verschillen binnen de subbranches in de autobranche. Zo moet de handel in zwaardere bedrijfsauto’s het langst op betalingen wachten, gemiddeld 40 dagen. Dat geldt niet voor de handel in personenauto’s, want daar bedraagt het gemiddelde 23 dagen. Op andere vlakken doet de zwaardere bedrijfsautohandel het ook slechter; slechts 23% van de facturen wordt vóór de herinnering betaald. In de personenautohandel bedraagt dat percentage 78%.

Deze verschillen zijn te verklaren door naar de kopersgroep te kijken: de handel in zwaardere bedrijfsauto’s heeft (grotere) bedrijven en aannemersbedrijven als koper en die kopen meestal op rekening en betalen bovendien later. De handel in personenauto’s is daarentegen meer op consumenten gericht en die betalen vaak direct bij aflevering of moeten binnen 14 dagen betalen.

Tip 1: hanteer een afwijkende betaaltermijn

Wilt u dat klanten sneller betalen, dan adviseren we om een afwijkende betaaltermijn te hanteren. Uit onze cijfers en ervaringen is gebleken dat een factuur met een termijn van 17 dagen sneller en vaker op tijd betaald wordt dan een rekening met een betaaltermijn van 30 dagen. Dit heeft te maken met het feit dat debiteuren zich vaak weinig aantrekken van conventionele betaaltermijnen (14 of 30 dagen), maar eigen, interne betaaltermijnen hanteren. Een ongebruikelijke betaaltermijn valt op, waardoor men eerder geneigd is om een factuur binnen de gestelde termijn te betalen.

Tip 2: volg consistent op

Het is zeer belangrijk om openstaande facturen consistent op te volgen. Breng herinneringen op regelmatige en heldere wijze onder de aandacht, bijvoorbeeld via SMS, om betalingsproblemen te voorkomen. En zorg ervoor dat u over slimme software beschikt waarmee u het opvolgingstraject kunt automatiseren. Dat scheelt tijd en het zorgt ervoor dat debiteuren ook na een herinnering sneller betalen.

Tip 3: twee vliegen in één klap: faciliteer de dialoog en krijg sneller betaald

Last but not least: het klantportaal. Hierdoor kunnen klanten altijd de status van facturen inzien of een kopie factuur downloaden, en u kunt met hen communiceren over bijvoorbeeld achterstallige betalingen. Dit draagt in grote mate bij aan de betalingssnelheid en aan de klanttevredenheid. Zo slaat u twee vliegen in één klap.

Uw facturen sneller en eenvoudiger betaald krijgen?

Een gestructureerd debiteurenproces zonder zorgen, met behoud van persoonlijk contact. Payt regelt het.

Download brochure

Brochure NL Beter Betaald

Sneller en beter betaald worden

Met onze 10 inzichten