Powered by Payt
Financieel management
Plaatsingsdatum: 20 mei 2019

De 5 vragen test voor een effectieve financiële KPI

Een succesvolle business kan niet zonder een set goede KPI’s om resultaten op te sturen. Ze vormen het fundament van dashboards, scorecards en metingen. Maar niet elke KPI is een goede indicator, laat staan een effectieve indicator om een (financiële) strategie op te baseren. NLBeterBetaald introduceert de 5 vragen test voor een effectieve KPI.

Geschreven door: NLBeterBetaald
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een deel van wat een goede indicator is, zit ‘m in het verschil tussen een effectieve KPI en een meting of het Engelse ‘metric’. KPI’s zijn per definitie strategische drijvers, terwijl metingen allerlei activiteiten kunnen meten. Een effectieve KPI geeft op alle onderstaande vragen het antwoord ‘ja’.

1. Is de KPI altijd relevant?

Een effectieve KPI is belangrijk en weerspiegelt wat er op dit moment voor de onderneming toe doet. Een KPI waar u nooit meer naar omkijkt, is niet relevant. Meten heeft dan geen zin! Review de indicatoren eens per kwartaal of jaar en zorg dat ze tot potentiële verbeteringen kunnen leiden. KPI’s variëren in de loop van de tijd; wat nu relevant is, hoeft dat over een jaar niet meer te zijn.

2. Is de KPI gebaseerd op bestaande data?

Een KPI bedenken is meestal niet het grootste probleem. Het probleem is vaker: kunt u meten wat u wilt meten? Bestaan de data uit de KPI wel? Is het antwoord ‘nee’, dan moet u óf ervoor zorgen dat de data wel beschikbaar komen óf de KPI herzien.

3. Bevat de KPI context?

Een meting is simpelweg een cijfer hoe het er nu voor staat. Leuk om te weten dat de omzet vorig jaar € 2 miljoen is. Zonder context is het echter een ijdel cijfer, niet meer dan om over op te scheppen. Een KPI laat de context van het resultaat zien. Het vergelijkt metingen met eerdere periodes of – nog beter – brengt de groei tussen periodes in kaart. Van € 2 miljoen omzet naar € 3 miljoen naar € 4 miljoen lijkt in eerste instantie prima. De groei tussen deze periodes neemt echter met 16,7% af!

4. Zet de KPI tot actie aan?

Effectieve KPI’s staan nooit op zichzelf, maar altijd in relatie tot de business. Ze leiden uiteindelijk tot acties die een of meerdere business doelen dienen. Monitoring van de resultaten van de KPI’s is van belang om er zeker van te zijn dat het de bedoelde acties stimuleert. Niet geheel onbelangrijk: heeft u voldoende mensen, middelen en bevoegdheden om bij de volgende meting beter resultaat neer te zetten? Stuur op wat u kunt veranderen en laat de rest voor wat het is.

5. Is de KPI makkelijk te begrijpen?

Om tot die eerder genoemde actie te komen, moeten medewerkers begrijpen wat & hoe er gemeten wordt en – vooral – wat ze wel of niet moeten doen voor een positief effect op het resultaat. Een scorecard is nog maar het begin. Medewerkers leren er niet van wat ze moeten doen. Zorg dat medewerkers de KPI begrijpen en geef in gesprekken aan wanneer ze op de goede weg zijn. Metingen zonder meetings zijn waardeloos.

Brochure NL Beter Betaald

Sneller en beter betaald worden

Met onze 10 inzichten