Powered by Payt
Automatisering
Plaatsingsdatum: 31 juli 2019

Hoe een uitblijvende opvolging van facturen tot lagere waardering van uw klanten leidt

Het opvolging van facturen is vaak niet de leukste klus. Maar van een andere kant bekeken: de betaling is een onderdeel van een overeenkomst of contract, net zo goed als uw product of dienst. In het hele proces nemen u en uw klant elkaar serieus. Gek genoeg stokt de communicatie over betalingen dikwijls.

Geschreven door: NLBeterBetaald
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De beleving van ‘gratis’ en de invloed op uw debiteurenbeheer

De beleving van gratis begint bij de prijs. Met een te lage prijs geeft u onbewust de indruk dat de kwaliteit van uw product of dienst ook minder is dan die van concurrenten. Een hogere prijs wekt onbewust de indruk dat de kwaliteit dan ook beter moet zijn (al is de kans op afhakers groter). Gratis wekt de indruk dat een product of dienst geen of nauwelijks waarde heeft. Immers: was het wel waardevol, dan was het geprijsd, niet? Reden om zuinig te zijn op het etiket ‘gratis’, niet alleen voor uw product of dienst!

Hoe worden facturen beleefd?

Dit spel van prijs en waarde trekt zich door naar uw debiteurenbeheer. Elke niet-betaalde factuur die u uit het oog verliest, geeft uw klant de beleving van gratis of kosteloos. En dat is funest voor de perceptie van de kwaliteit van uw product of dienst! Daarnaast: als u het zelf niet terecht vindt om een factuur op tijd te versturen of op tijd te herinneren … waarom zou uw klant de factuur dan op tijd betalen? De factuur betalen mag dan het minst leuke deel van de overeenkomst zijn, uw klanten weten precies waarvoor ze betalen. Sterker nog: bij het tekenen van de overeenkomst of koop, hebben ze al laten blijken dat ze uw product of dienst het waard vinden. De factuur op tijd sturen en herinneren aan betalingen, geeft uw klanten mee dat u óók de betaling – en daarmee de waarde van uw product of dienst – serieus neemt. Een consequent debiteurenbeheer kan er zelfs voor zorgen dat uw klanten u voor de herinnering bedanken. U helpt ze iets niet te vergeten!

De betaling wél serieus nemen, doet u zo

Zorg voor een consistente opvolging

Het leveren van een product of dienst is niet het einde van de overeenkomst of koop. De factuur is dat. Gaat uw klant meerdere overeenkomsten na elkaar aan, dan blijkt uit uw consistente opvolging van facturen dat u uw werk serieus neemt. Denk daarbij aan eenduidige betalingstermijnen en de termijn van herinneren, laatste herinnering en minnelijke incasso. Een heldere opvolging, met herinneringen en aanmaningen, schrikt daarnaast ook wanbetalers af. Aan hen zou u in de eerste plaats al niets voor uw organisatie hebben gehad! Tip: maak het uzelf makkelijk en voorkom saai, repetitief handwerk. Digitaliseer en automatiseer processen in uw debiteurenbeheer als die zich ook maar enigszins herhalen. Software die debiteurenbeheer automatiseert, neemt u zo een hoop denkwerk over consistente opvolging uit handen.

Zorg voor heldere communicatie en een duidelijke factuur

Mist er iets op de factuur of klopt het bedrag niet? Het kan een (onbewuste) reden voor uw klant zijn om de betaling minder serieus te nemen. Uiteraard kan er een menselijke fout in de factuur zijn geslopen. Een template voor een factuur, met ruimte voor personalisatie, kan hierbij helpen. Duidelijke facturen, die kloppen met de offerte (of uitleg geven over het verschil), geeft het signaal dat u de betaling ook serieus neemt.

Uw facturen sneller en eenvoudiger betaald krijgen?

Een gestructureerd debiteurenproces zonder zorgen, met behoud van persoonlijk contact. Payt regelt het.

Download brochure

Brochure NL Beter Betaald

Sneller en beter betaald worden

Met onze 10 inzichten